Friday

Online poker.120 62 Purity 100nl 200nl

Online poker.120 62 Purity 100nl 200nl video by Anton Moisseenkov. "Разбор раздач из сессии, сыгранной на planetwin365..." Enjoy! Russian poker video.


Saturday

Another Poker Tournament replay

After many attempts and over 7 years he finally won a $3 300+ players tournament.
He had luck and good cards, which is of course unbeatable.
Small stakes MTT Tournament replay video. Sometimes it's not that easy to follow, because of the replayer. No audio.


HU SNG River Check Raising (Part 2)

HU SNG River Check Raising (Part 2) video by HUSNGcom. He demonstrates River Checkraising by showing some heads up poker hands.

Wednesday

0dyssey playing on Vivaro poker - հայերեն պոկեր video

Կարեն խաղում poker տեսահոլովակների վրա: Vivaro Poker. Այս կայքը այժմ փակ է. Video - ի  Karen Kocharyan.

"0dyssey-ը մեկնաբանում է իր խաղացած heads up-ը «Վիվարո Պոկեր» կայքի վրա: Հեղինակը մանրամասն կանգնում է heads up խաղի բազմաթիվ ասպեկների վրա, կատարում է շեշտադրումներ` ճիշտ խաղաոճի, խաղացողների տիպերի, տարբեր ուժ ունեցող ձեռքերի խաղարկման, հավանականության տեսության և «Վիվարո Պոկեր» կայքի պոկերային ծրագրի, կայքում առկա ռեյքի վրա: Տեսանյութը առավելապես անհրաժեշտ է դիտել սկսնակ խաղացողներին և բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սկսել խաղալ պոկեր «Վիվարո Պոկեր» կայքում:
Հեղինակը պատրաստ է տրամադրել Ձեզ փորձագիտական և խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվություն, ինչպես նաև կարող է Ձեզ օգնել ստանալ տեսական, ինչպես նաև գործնական գիտելիքներ, որոնք կապված չեն լինի Ձեր գումարների կորստի հետ, ինչը հաճախ է պատահում սկսնակների մոտ:"


Sit and Go výukové poker video - SitNGo Wizard