Wednesday

0dyssey playing on Vivaro poker - հայերեն պոկեր video

Կարեն խաղում poker տեսահոլովակների վրա: Vivaro Poker. Այս կայքը այժմ փակ է. Video - ի  Karen Kocharyan.

"0dyssey-ը մեկնաբանում է իր խաղացած heads up-ը «Վիվարո Պոկեր» կայքի վրա: Հեղինակը մանրամասն կանգնում է heads up խաղի բազմաթիվ ասպեկների վրա, կատարում է շեշտադրումներ` ճիշտ խաղաոճի, խաղացողների տիպերի, տարբեր ուժ ունեցող ձեռքերի խաղարկման, հավանականության տեսության և «Վիվարո Պոկեր» կայքի պոկերային ծրագրի, կայքում առկա ռեյքի վրա: Տեսանյութը առավելապես անհրաժեշտ է դիտել սկսնակ խաղացողներին և բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սկսել խաղալ պոկեր «Վիվարո Պոկեր» կայքում:
Հեղինակը պատրաստ է տրամադրել Ձեզ փորձագիտական և խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվություն, ինչպես նաև կարող է Ձեզ օգնել ստանալ տեսական, ինչպես նաև գործնական գիտելիքներ, որոնք կապված չեն լինի Ձեր գումարների կորստի հետ, ինչը հաճախ է պատահում սկսնակների մոտ:"


Sit and Go výukové poker video - SitNGo Wizard

Tuesday

Value Betting and Bluffing in Poker

Value Betting and Bluffing in Poker

Poker video about the concepts Value Betting and Bluffing in Poker by  .

Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-4/2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2 zoom video by . 23. rész - 50NL FR Zoom elemzés session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-4/1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1 zoom video by . 23. rész - 50NL FR Zoom elemzés. Magyar poker strategia/lecke videó.


Bankroll Challenge - $40 to $10k - Bye-bye Zoom

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25 zoom video by . 22. rész - baromkodás 25NL FR session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Fold Equity online poker video

Fold Equity Video

Foldequity in Poker Video by  .

Continuation Betting in Holdem Poker

Continuation Betting in Holdem Poker

Cbetting in Poker Video by  .


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2 video by . 20. rész - NL50 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Poker Player: Dan Kelly

The Poker Player Dan Kelly

Daniel Kellys WSOP Titles: 1 (2010, NLH 6max), EPT-Titles: 0 

His livetime Live-Tournament results: hendonmob database (Results, Stats, Bio, Gallery & Pictures)

wikipedia: Dan Kelly article

Dan Kelly on twitter, enjoy his tournament updates: Twitter 
Some online poker usernames of Dan Kelly: djk123 (Pokerstars), imabigkidnow (Full Tilt)

Some other useful links with information about Dan Kelly: Globalpokerindex Profileon Pocketfives, Dan Kellys WPT Profile, WSOP Playerprofile.
Onlinepokerprofiles: OfficialpokerrankingsPokerprolabs.


Some poker content:
Poketfives/Pokerfuse: Doylesroom Brunson 10 Pro Dan Kelly Poker Podcast  (2010)
Pokerplayer.co.uk: Dan Kelly article, how he became a MTT master (2010)
Pokernews.com: Interview with Dan Kelly after winning his 4th WCOOP bracelet (2012)

OnlinePokerVideos on Pokertube:
 

 

Monday

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1 video by . 19. rész - NL50 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-4

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-4 video by . 18. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-3 video by . 17. rész - NL25 session második rész/session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-2 video by . 16. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-1 video by . 15. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-3 video by . 21. rész - NL50 elemzése session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-4

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 14. rész - last session at NL10 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Poker Player: David Vamplew

The Poker Player David Vamplew

David Vamplws WSOP Titles: 0, EPT-Titles: 1  (2010, London EPT Main Event) This was also his biggest cash.

His livetime Live-Tournament results: hendonmob data  (Results, Stats, Bio, Gallery & Pictures)  

Enjoy Davids twitter updates: Vamplew twitter
Facebook: David Vamplew

Some online poker usernames of David Vamplew: davidv1213 (Pokerstars), sluggy27 (Full Tilt Poker).

Some other useful links with information about David Vamplew: David Vamplew on GlobalPokerIndex, PocketFive Profile.

Interview with David Vamplew

Pokervideos: Search on Youtube, Search on Pokertube

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - Satellites

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 13. rész - FPP-k felhasználása session. Magyar poker strategia/lecke satellites videó.

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10/16-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 12. rész - NL10/NL16 regular tables session. Magyar poker strategia/lecke videó.

Sunday

Poker Player: Trevor Pope

 

The Poker Player Trevor Pope

Trevor Popes WSOP Titles: 1  (2013, NLH - 5k Buyin) This was also his biggest cash.

His livetime Live-Tournament results: hendonmob data

Trevor Pope uses Twitter to give his followers some updates about his poker tournaments: Trevor Pope Twitter account.

Some other useful links with information about Trevor Pope: Trevor Pope Cardplayer Profile, Trevor Pope on GlobalPokerIndex.