Friday

Online poker.120 62 Purity 100nl 200nl

Online poker.120 62 Purity 100nl 200nl video by Anton Moisseenkov. "Разбор раздач из сессии, сыгранной на planetwin365..." Enjoy! Russian poker video.


Saturday

Another Poker Tournament replay

After many attempts and over 7 years he finally won a $3 300+ players tournament.
He had luck and good cards, which is of course unbeatable.
Small stakes MTT Tournament replay video. Sometimes it's not that easy to follow, because of the replayer. No audio.


HU SNG River Check Raising (Part 2)

HU SNG River Check Raising (Part 2) video by HUSNGcom. He demonstrates River Checkraising by showing some heads up poker hands.

Wednesday

0dyssey playing on Vivaro poker - հայերեն պոկեր video

Կարեն խաղում poker տեսահոլովակների վրա: Vivaro Poker. Այս կայքը այժմ փակ է. Video - ի  Karen Kocharyan.

"0dyssey-ը մեկնաբանում է իր խաղացած heads up-ը «Վիվարո Պոկեր» կայքի վրա: Հեղինակը մանրամասն կանգնում է heads up խաղի բազմաթիվ ասպեկների վրա, կատարում է շեշտադրումներ` ճիշտ խաղաոճի, խաղացողների տիպերի, տարբեր ուժ ունեցող ձեռքերի խաղարկման, հավանականության տեսության և «Վիվարո Պոկեր» կայքի պոկերային ծրագրի, կայքում առկա ռեյքի վրա: Տեսանյութը առավելապես անհրաժեշտ է դիտել սկսնակ խաղացողներին և բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սկսել խաղալ պոկեր «Վիվարո Պոկեր» կայքում:
Հեղինակը պատրաստ է տրամադրել Ձեզ փորձագիտական և խորհրդատվական բնույթի տեղեկատվություն, ինչպես նաև կարող է Ձեզ օգնել ստանալ տեսական, ինչպես նաև գործնական գիտելիքներ, որոնք կապված չեն լինի Ձեր գումարների կորստի հետ, ինչը հաճախ է պատահում սկսնակների մոտ:"


Sit and Go výukové poker video - SitNGo Wizard

Tuesday

Value Betting and Bluffing in Poker

Value Betting and Bluffing in Poker

Poker video about the concepts Value Betting and Bluffing in Poker by  .

Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-4/2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2 zoom video by . 23. rész - 50NL FR Zoom elemzés session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-4/1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1 zoom video by . 23. rész - 50NL FR Zoom elemzés. Magyar poker strategia/lecke videó.


Bankroll Challenge - $40 to $10k - Bye-bye Zoom

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25 zoom video by . 22. rész - baromkodás 25NL FR session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Fold Equity online poker video

Fold Equity Video

Foldequity in Poker Video by  .

Continuation Betting in Holdem Poker

Continuation Betting in Holdem Poker

Cbetting in Poker Video by  .


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-2 video by . 20. rész - NL50 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Poker Player: Dan Kelly

The Poker Player Dan Kelly

Daniel Kellys WSOP Titles: 1 (2010, NLH 6max), EPT-Titles: 0 

His livetime Live-Tournament results: hendonmob database (Results, Stats, Bio, Gallery & Pictures)

wikipedia: Dan Kelly article

Dan Kelly on twitter, enjoy his tournament updates: Twitter 
Some online poker usernames of Dan Kelly: djk123 (Pokerstars), imabigkidnow (Full Tilt)

Some other useful links with information about Dan Kelly: Globalpokerindex Profileon Pocketfives, Dan Kellys WPT Profile, WSOP Playerprofile.
Onlinepokerprofiles: OfficialpokerrankingsPokerprolabs.


Some poker content:
Poketfives/Pokerfuse: Doylesroom Brunson 10 Pro Dan Kelly Poker Podcast  (2010)
Pokerplayer.co.uk: Dan Kelly article, how he became a MTT master (2010)
Pokernews.com: Interview with Dan Kelly after winning his 4th WCOOP bracelet (2012)

OnlinePokerVideos on Pokertube:
 

 

Monday

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-1 video by . 19. rész - NL50 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-4

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-4 video by . 18. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-3 video by . 17. rész - NL25 session második rész/session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-2

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-2 video by . 16. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-1

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL25-1 video by . 15. rész - NL25 session. Magyar poker strategia/lecke videó.PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL50-3 video by . 21. rész - NL50 elemzése session. Magyar poker strategia/lecke videó.


PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-4

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 14. rész - last session at NL10 session. Magyar poker strategia/lecke videó.


Poker Player: David Vamplew

The Poker Player David Vamplew

David Vamplws WSOP Titles: 0, EPT-Titles: 1  (2010, London EPT Main Event) This was also his biggest cash.

His livetime Live-Tournament results: hendonmob data  (Results, Stats, Bio, Gallery & Pictures)  

Enjoy Davids twitter updates: Vamplew twitter
Facebook: David Vamplew

Some online poker usernames of David Vamplew: davidv1213 (Pokerstars), sluggy27 (Full Tilt Poker).

Some other useful links with information about David Vamplew: David Vamplew on GlobalPokerIndex, PocketFive Profile.

Interview with David Vamplew

Pokervideos: Search on Youtube, Search on Pokertube

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - Satellites

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 13. rész - FPP-k felhasználása session. Magyar poker strategia/lecke satellites videó.

PS Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10/16-3

Pokerstars Poker Bankroll Challenge - $40 to $10k - NL10-2 video by . 12. rész - NL10/NL16 regular tables session. Magyar poker strategia/lecke videó.

Sunday

Poker Player: Trevor Pope

 

The Poker Player Trevor Pope

Trevor Popes WSOP Titles: 1  (2013, NLH - 5k Buyin) This was also his biggest cash.

His livetime Live-Tournament results: hendonmob data

Trevor Pope uses Twitter to give his followers some updates about his poker tournaments: Trevor Pope Twitter account.

Some other useful links with information about Trevor Pope: Trevor Pope Cardplayer Profile, Trevor Pope on GlobalPokerIndex.

Monday

Exploitative 5 Bet Bluffing

This is a online poker video about Exploitative 5Bet Bluffing by Peter Chien. (Youtube-Ch.)


Tuesday

about The Fantasy Poker Quiz

How to cheat at the Fantasy Poker Quiz

Hi,
I've played this facebook fantasy poker game now for a while and I like it.
The Problem with the Quiz so far:
The Questions are often too difficult (not too difficult for some people and I think they should not be too easy) and half the time is over when you've read the question and the possible answers.
That means normally you can win only 300 points and when you have no clue what's the correct answer is then you've a chance of 25%-33% if you can eliminate one answer.
Not that profitable. 
You can win up to 600 Loyality points when you answer a multiple choice question correctly and loose 100 if you're wrong or the time is over.

You need to answer 3 question correctly to make on average a profit.
Should be possible.

Enjoy the game! Wish you Success!


Fantasy Poker: WPT Seminole Hard Rock

Fantasy Poker  Tips and Picks for WPT Seminole Hard Rock


The list of poker players:
 • Danny Shiff
 • Faraz jaka
 • Jerry Wong
 • Mercier
 • Krpan
 • Jacob Schindler
 • Shaun Deeb
 • David Diaz
 • Hamnett
 • Micah Smith
 • Carey Burbick
 • Volpe
 • Lindgren
 • Massey
 • Elias
 • Gregg
 • Tuthill
 • Jonathan Roy
 • Gilbert Diaz
 • Serock
 • Conley
 • Zaki
 • Dolan
 • Little
 • Madsen
 • Vohra
 • Giannetti
 • Greer
 • Salsberg
 • Dibella
 • Carlos Mortensen
 • Reiman
 • Ragharan
 • Selbst

Fantasy Poker: WSOP APAC Main Event

Fantasy Poker  Tips and Picks for WSOP APAC Main Event


Here is the list of players:
 • Negreanu
 • Ivey
 • Mike Watson
 • Wilinofsky
 • Merson
 • Seidel
 • Spindler
 • Cantu
 • Barry Greenstein
 • Ausmus
 • Oliver Speidel
 • Rupert Elder
 • Jackie Glazier
 • Vamplew
 • Esfandiari
 • Lisandro
 • Aaron Lim
 • Hellmuth
 • Duhamel
 • Brendon Rubie
 • Balsiger
 • Russell Thomas
 • Hachem
 • Nam Le
 • Kanaan
 • Sam Holden
 • Mike Lean
 • Mervin Chan
 • Hui Chen-Ku
 • Celina Lin

Fantasy Poker: WPT Barcelona

Fantasy Poker  Tips and Picks for WPT Barcelona

 

The list:
 • Sekularac
 • Bevand
 • Berntsen
 • Besim Hot
 • Vandersmissen
 • Berende
 • Testud
 • Pesonen
 • Wydrowski
 • MacPhee
 • Tasbas
 • Teichert
 • Fares
 • Alekberovas
 • Heinze
 • Diaz
 • Ylitalo
 • Marquez
 • Bonnet
 • Levy
 • Litvinov
 • Margets
 • Lopes
 • Salter

Fantasy Poker: WPT National London

Fantasy Poker  Tips and Picks for WPT National London


Here is a list of poker players:
 • Jack Salter
 • Manuel Bevand
 • Ludovic Lacay
 • Simon Deadman
 • Manig Loeser
 • Marcin Wydrowski
 • Giacome Fundaro
 • Chris Bjorin
 • Lucille Cailly
 • Morten Mortensen
 • Surinder Sumar
 • Ana Laura M. esteban
 • Mathew frankland
 • Jamie Burland